SZÁLLÁS

Helyi esélyegyenlőségi program_véleményezési anyag

2013-06-15

Tisztelt Állampolgárok!

Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény, a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet és a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet rendelkezéseivel, Eplény Községi Önkormányzat az Esélyegyenlőségi Program elkészítését végzi.

Az önkormányzatoknak a Helyi Esélyegyenlőségi Programot 2013. július 1-ig össze kell állítaniuk ahhoz, hogy pályázatot tudjanak a későbbiekben benyújtani.

A helyi esélyegyenlőségi program összeállítására HEP fórumot szerveztünk. Az előkészítést követően, az elfogadás előtti véleményezésre közzéteszük a tervezett programot.

Kérem, hogy akinek észrevétele vagy javaslata van, az a rövid határidő miatt, szíveskedjen rövid úton jelezni a polgármesternek vagy az óvoda vezetőjének.

A dokumentum a következő linkről letölthető: http://epleny.hu/public/files/HEP_EPL%C3%89NY_2013_elfogad%C3%A1s%20el%C5%91tti%20v%C3%A9lem%C3%A9nyez%C3%A9si%20anyag.pdf

Köszönettel:

Fiskál János polgármester