SZÁLLÁS

Képviselő-testületi ülés

2013-06-15

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

2013. június 26-án (szerda) 17,30 órakor nyilvános ülést tart a Közösségi Házban

NAPIREND ELŐTT:

 • Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

NAPIRENDI JAVASLAT:

 1.        Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítása

       Előadó: Fiskál János polgármester

 1.        Az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013.(II.22.) számú önkormányzati rendelet módosítása

       Előadó: Fiskál János polgármester

 1.        Eplényi Napköziotthonos Óvoda költségvetési szerv alapítása

       Előadó: Fiskál János polgármester

 1.        Eplény község közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terve

       Előadó: Fiskál János polgármester

 1.       Eplény község helyi esélyegyenlőségi programjának az elfogadása

       Előadó: Fiskál János polgármester

 1.        Zirc Kistérség Többcélú Társulásból történt kilépéssel kapcsolatos vagyonelszámolás

       Előadó: Fiskál János polgármester

 1.        Falugondnoki szolgálat bevezetési feltételeinek a megtárgyalása

       Előadó: Fiskál János polgármester

 1.        Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. II. félévi munkaterve

       Előadó: Fiskál János polgármester

 1.        Ingatlancserével kapcsolatos döntés meghozatala

       Előadó: Fiskál János polgármester

 1.        Beszámoló a Napköziotthonos Óvoda 2012/13. tanévi munkájáról

       Előadó: Klausz Éva vezető óvónő

 1.        A Gyulaffy László Általános Iskola tájékoztatója az elmúlt tanévről

       Előadó: Mágedliné Kiss Eleonóra igazgató

 1.        Dohánytermék-kiskereskedelmi ideiglenes forgalmazására jogosult személy (vállalkozás) kijelölésére javaslat

       Előadó: Fiskál János polgármester

 1.        A közterületek használatáról szóló 16/2011.(X.21.) önkormányzati rendelet módosítása

       Előadó: Fiskál János polgármester

 1.        Egyebek