SZÁLLÁS

Tűzgyújtási tilalom

2013-07-23


Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Magyarország erdeiben a rendkívül gyors felmelegedés, a kánikulai meleg és a csapadékmentes időjárás miatt fokozott tűzveszély alakult ki, ezért a vidékfejlesztési miniszter az erdőkre és fásításokra, valamint az erdők és fásítások határától számított kétszáz méteren belüli területre július 22-én átmeneti időszakra általános tűzgyújtási tilalmat rendelt el.
A fenti időponttól kezdődően tilos a tűzgyújtás a felsorolt területeken a kijelölt tűzrakó helyeken is, valamint a közút-és vasút menti fásításokban, beleértve a parlag és gazégetést is. A miniszter felhívja az erdőben kirándulók, a mezőgazdasági területeken dolgozók, valamint a közúton és vasúton utazók figyelmét, hogy égő cigarettát ne dobjanak el, azt minden esetben oltsák el. Aki a tűzvédelmi rendelkezéseket megszegi, erdővédelmi bírsággal sújtható. Az elrendelt tűzgyújtási tilalom visszavonásig érvényes.
A tilalomnak mind a sajtóból, mind pedig a televízióból is ismertnek kell lenni mindenki számára.
Eplényre vonatkozóan ez a tilalom, a környezetvédelem részleges helyi szabályozásáról szóló 23/2011.(XII.22.) önkormányzati rendelet 5. § (5) bekezdése szerint azt jelenti, hogy a település teljes területén TILOS tüzet gyújtani, de még bográcsozni sem lehet.
Amennyiben a tűzgyújtási tilalom a vidékfejlesztési miniszter által feloldásra kerülne, azt a hirdetőkön és a forgalmasabb helyeken közzé fogjuk tenni.
Felhívom mindenkinek a figyelmét, hogy az esetleges tűzgyújtási tilalom feloldását követően is kötelesek az ismert helyi rendelkezéseket betartani, miszerint a nyári évszakban május 1-től augusztus 31-ig tűzgyújtás szabadtérben nem megengedett.
Kérem, hogy a fenti országos tűzgyújtási tilalomra vonatkozó rendelkezéseket, a feloldást követően pedig, a helyi rendelet előírásait maradéktalanul szíveskedjenek betartani, ezzel is megelőzve egy esetlegesen jóvátehetetlen bajt és kárt.
Amennyiben bárki megszegné a tilalmat, úgy kérem a tüzet észlelő állampolgárt, hogy azonnal hívja közvetlenül a 105-ös telefonszámon a tűzoltóságot, majd értesítsen engem a +36/30/9698-139 telefonon.
Eplény, 2013. július 23.

Fiskál János polgármester