SZÁLLÁS

Teendők robbanóanyag vagy robbanóeszköz megtalálása esetén

2013-07-26

Hazánk, illetve szűkebb körben megyénk területén napjainkban is, évtizedekkel a világháború befejezése után, évente több esetben kerül napvilágra robbanószer.

Ezeket általában a földben találják, épületek, utak alapozása, közművezetékek építése, épületek bontása során. Esetenként folyók, vagy tavak medrében, az ott végzett kotrási, szabályozásai vagy építési munkák során találnak ilyen eszközöket.

Az ország területe ebből a szempontból nem egyformán veszélyeztetett. Voltak területek, melyeket nem, vagy csak csekély mértékben sújtottak a harci cselekmények, míg máshol hosszabb időn át állt a front, esetleg a terület többször is gazdát cserélt, vagy súlyos légitámadások érték. Ezeken a helyeken nagyobb a valószínűsége, hogy robbanóeszköz kerüljön elő.

Annak lehetősége sem zárható ki, hogy az elhagyott katonai objektumok területén robbanóanyag, vagy eszköz kerüljön felszínre.

A robbanóanyagok és eszközök által okozott veszélyek csökkenthetők az alábbi szabályok szem előtt tartásával:

 • Azokon a helyeken és területeken, ahol harci tevékenységek folytak (erről a települések idősebb lakói általában tudnak), esetleg több alkalommal találtak robbanóanyagot, vagy robbanóeszközt, minden földmunka, építési, vagy bontási tevékenység végzésekor fokozott körültekintéssel kell eljárni.
 • Kerülni kell azon területek megközelítését, illetve az azokra való belépést, amelyekről feltehető, hogy ott elhagyott robbanószerek találhatók. Ilyenek a használaton kívüli, vagy ma is használatban lévő lőterek, gyakorlóterek, egyéb elhagyott katonai létesítmények. Ha az oda történő belépés mégis szükséges, semmilyen ismeretlen eredetű és rendeltetésű tárgyat, eszközt nem szabad megközelíteni, megérinteni, vagy helyéről elmozdítani.
 • Bárki, aki gyanúsnak tűnő tárgyat talál, köteles azt a lehető legrövidebb időben belül bejelenteni az alábbi intézmények valamelyikénél:
 • Tűzszerész ügyelet: 06-1-410-9790
 • Segélyhívó központ: 112
 • Rendőrség: 107
 • Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságok Ügyelete
 • Helyi Polgármesteri Hivatal

A földben lévő robbanóanyagok és eszközök felismerése általában nem könnyű. Ezek felületét szinte kivétel nélkül vastag rozsda és talajréteg borítja.

Közös jellemzőik:

 • alakjuk általában hengeres, egyik végén gömbölyded, vagy kúpos alakú;
 • hosszuk néhánytól több tíz centiméterig terjedhet, esetleg a méteres nagyságot is elérheti, vagy meghaladhatja azt;
 • átmérőjük általában másfél-két centiméter és több tíz centiméter között van;
 • ritkábban ettől eltérő formájú eszközök vagy robbanóanyagok is előfordulhatnak (korong, henger, hasáb alakúak).

Soha nem szabad a gyanús tárgyakat teljesen kiásni, helyükről elmozdítani, megtisztítani annak érdekében, hogy méreteiket, alakjukat pontosabban meghatározhassuk!

A földben talált, gyanúsnak tűnő tárgy esetében azonnal be kell szüntetni minden további munkát, és a munkaterületet el kell hagyni!

A munkaterület környékét jól látható módon körül kell határolni, és meg kell akadályozni, hogy azt bárki megközelíthesse. Szükség esetén egy vagy több személyt kell a helyszínen hagyni azzal a feladattal, hogy az illetéktelenek behatolását megakadályozzák.

Haladéktalanul le kell állítani a közelben esetleg működő munkagépek motorját. A megbolygatott robbanóeszközök ugyanis az enyhe talajrezgés hatására is működésbe léphetnek.