SZÁLLÁS

Tűzgyújtási tilalom feloldása

2013-09-02

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a vidékfejlesztési miniszter az erdőkre és fásításokra, valamint az erdők és fásítások határától számított kétszáz méteren belüli területre július 22-én átmeneti időszakra elrendelt általános tűzgyújtási tilalmat feloldotta.

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a környezetvédelem részleges helyi szabályozásáról szóló 23/2011.(XII.22.) önkormányzati rendeletének alábbi rendelkezéseit viszont továbbra is szigorúan be kell tartani:

"4. A levegő tisztaságának védelme
5. § (1) Tűzgyújtás és égetés közterületen és ingatlanon belül hétfőtől péntekig 8 és 20 óra között - 19 óra után új tüzet gyújtani nem lehet - szélmentes időben megengedett. Az égetés maximum 30 percig tarthat. Szeles időben, továbbá nyári évszakban, május 1-jétől augusztus 31-ig – a kijelölt tűzrakó helyek kivételével – a tűzgyújtás és égetés szabadtéren nem megengedett.
Tilos az avar és kerti hulladék égetése a Munka Törvénykönyvében meghatározott munkaszüneti, valamint ünnepnapokon a község teljes közigazgatási területén.
(2) Az égetendő kerti hulladék nem lehet szennyezett, vegyi anyaggal kezelt, és nem tartalmazhat kommunális, illetve ipari eredetű hulladékot (műanyagot, gumit, vegyszert, festéket, oldószert és ezek maradékait).
(3) A kerti hulladékot csak olyan helyen szabad égetni, ahol az égetés és annak hősugárzása a személyi és vagyonbiztonságot nem veszélyezteti, vagyoni és környezeti kárt nem okoz.
(4) A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról a tűz gyújtója köteles gondoskodni.
(5) Az erdők védelmében elrendelt országos, megyei vagy területi tűzgyújtási tilalom esetén a település teljes közigazgatási területén tilos a tűzgyújtás és égetés szabadtéren, amely ilyen esetben a kijelölt tűzrakóhelyekre is kiterjed.
6. § A mezőgazdasági termelés során keletkező növényi hulladék égetése tilos, ártalmatlanításáról elsősorban helyben történő komposztálással, amennyiben ez nem lehetséges, elszállításáról gondoskodni kell.
7. § A levegőtisztaság védelme érdekében mindenféle anyag szállítása, tárolása, kezelése, feldolgozása csak úgy végezhető belterületen, hogy az ne legyen káros (por, bűz) hatással a környezetére."

A rendelet teljes szövege az alábbi linkről letölthető: http://epleny.hu/public/files/egys%C3%A9ges%20k%C3%B6rnyezetv%C3%A9delem%2025_2012%20rendelettel.pdf

F.J.