SZÁLLÁS

Képviselő-testületi ülés

2013-09-08

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

2013. június 26-án (szerda) 17,30 órakor nyilvános ülést tart a Közösségi Házban

NAPIREND ELŐTT:

  • Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

NAPIRENDI JAVASLAT:

  1. Eplény Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2011.(II.4.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése, új rendelet alkotása

Előadó: Fiskál János polgármester

  1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a likvid hitel felvételéről szóló 37/2013. (IV. 25.) számú határozatának a módosítása

Előadó: Fiskál János polgármester

  1.  Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az építési telkek értékesítéséről szóló 61/2012.(VII.17.) számú határozatának felülvizsgálata

Előadó: Fiskál János polgármester

  1. Tájékoztató az önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről

Előadó: Fiskál János polgármester

  1. A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása létszámcsökkentési döntéséhez kapcsolódó többletkiadással összefüggő támogatás igényléséhez szükséges nyilatkozat

Előadó: Fiskál János polgármester

  1. Sípályafejlesztéshez kapcsolódó csereerdősítés költségei

Előadó: Fiskál János polgármester

  1. Egyebek