SZÁLLÁS

Képviselő-testületi ülés

2013-10-12

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

2013. október 30-án (szerda) 17,30 órakor nyilvános ülést tart a Közösségi Házban

NAPIREND ELŐTT:

 •        Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

NAPIRENDI JAVASLAT:

 1.        A közterületek használatáról szóló 16/2011.(X.21.) önkormányzati rendelet módosítása

       Előadó: Fiskál János polgármester

 1.        Az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013.(II.22.) számú önkormányzati rendelet módosítása

       Előadó: Fiskál János polgármester

 1.        Eplény Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciója

       Előadó: Fiskál János polgármester

 1.        Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Társulás társulási megállapodás módosítása

       Előadó: Fiskál János polgármester

 1.        Papkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása területén nyújtott személyes szociális ellátásokról, igénybevételének rendjéről szóló 5/2011. (III.31.) önkormányzati rendeletének módosításához hozzájárulás

       Előadó: Fiskál János polgármester

 1.        Vízkárelhárítási terv előkészítése

       Előadó: Fiskál János polgármester

 1.        Önkormányzati tulajdonú ingatlanok telekegyesítése

       Előadó: Fiskál János polgármester

 1.        Az Olaszfalu-Felsőperében lévő 707/3 hrsz-ú ingatlan értékesítése  

       Előadó: Fiskál János polgármester

 1.        Döntés a Cuha-völgyi Bakonyvasút Szövetséghez való csatlakozásról

       Előadó: Fiskál János polgármester

 1.        Világ Királynője Engesztelő Mozgalom támogatásával kapcsolatos döntések meghozatala

       Előadó: Fiskál János polgármester

 1.        Eplény község egészségtervének elfogadása

       Előadó: Fiskál János polgármester

 1.        Döntés a központi orvosi ügyelet közös diszpécserszolgálati feladatainak ellátásáról

       Előadó: Fiskál János polgármester

 1.        Az Észak-balatoni hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel KEOP-1.1.1/C/13-2013-0010 kódszámú projekt keretén belül

       Előadó: Fiskál János polgármester

 1.        A Darányi Ignác Terv keretében működő Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (DIT ÚMVP) III. tengelyén belül a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére irányuló intézkedésre pályázat benyújtása

       Előadó: Fiskál János polgármester

 1.        A település közbiztonságával kapcsolatos tájékoztató (szóbeli)

       Előadó: Rendőrség képviselője

 1.        Egyebek