SZÁLLÁS

Képviselő-testületi ülés

2013-11-22

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

2013. november 27-én (szerda) 17,30 órakor nyilvános ülést tart az IKSZT-teremben

NAPIREND ELŐTT:

  •     Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

NAPIRENDI JAVASLAT:

  1.        A lakások bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 18/2009. (X. 1.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése

Előadó: Fiskál János polgármester

  1. A temető használatának és a temetkezési tevékenységek helyi szabályairól szóló 13/2000. (IX. 30.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése, új rendelet alkotása

 Előadó: Fiskál János polgármester

  1. Eplény Helyi Építési Szabályzatáról szóló 13/2004. (XI.11.) önkormányzati rendelet és szabályozási terv módosításának kezdeményezése

Előadó: Fiskál János polgármester

  1.   Eplény Községi Önkormányzat 2014. évi ellenőrzési tervének jóváhagyása

Előadó: Fiskál János polgármester

                         dr. Mohos Gábor jegyző

  1. A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítása

Előadó: Fiskál János polgármester

  1.   Döntés a központi orvosi ügyelet ellátására kötött feladatátvállalási szerződés módosításával kapcsolatos szándéknyilatkozatról

Előadó: Fiskál János polgármester

  1.  A TÁMOP-3.2.3.B-12/1-2013-0106 és a TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0772 jelű pályázatok végrehajtására vonatkozó intézkedésekről szóló 77/2013. (VIII. 01.) számú határozat kiegészítése

Előadó: Fiskál János polgármester

  1. Tájékoztató az önkormányzat 2013. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről

Előadó: Fiskál János polgármester

  1. Egyebek