SZÁLLÁS

Képviselő-testületi ülés

2013-12-06

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

2013. december 18-án (szerda) 17,30 órakor nyilvános ülést tart a Közösségi Házban

NAPIREND ELŐTT:

 •        Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

NAPIRENDI JAVASLAT:

 1. A)      Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. évi költségvetésről szóló 3/2013. (II. 22.) önkormányzati rendeletének a  módosítása
  B)      Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi  átmeneti gazdálkodásáról szóló önkormányzati rendelet      megalkotása
  Előadó: Fiskál János polgármester
 1. A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
  Előadó: Fiskál János polgármester
 1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. I. félévi munkaterve
  Előadó: Fiskál János polgármester
 1. Eplény község vízkárelhárítási terv elkészítésére vonatkozó tervezési árajánlatok értékelése
  Előadó: Fiskál János polgármester
 1. Döntés az Eplény Helyi Építési Szabályzatáról szóló 13/2004. (XI. 11.) önkormányzati rendelet és szabályozási tervmódosítás tervezésére vonatkozó megbízásról
  Előadó: Fiskál János polgármester
 1. Eplényi Falugondnoki Szolgálat Szakmai programjának elfogadása
  Előadó: Fiskál János polgármester
 1. Beszámoló a közös önkormányzati hivatal 2013. évi tevékenységéről
  Előadó: dr. Mohos Gábor jegyző
 1. Egyebek