SZÁLLÁS

HÉSZ módosítás egyszerűsített egyeztetési eljárás

2014-01-25

Tisztelt Partnerek!

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 110/2013. (XI. 28.) és 120/2013. (XII. 19.) számon határozatokat hozott az Eplény Helyi Építési Szabályzatáról szóló 13/2004. (XI. 11.) önkormányzati rendelet és szabályozási terv módosításának kezdeményezéséről.

Az itt letölthető dokumentációban részletezett, tervezett módosításokra – a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 32. § (1) bekezdés b) pontja alapján – egyszerűsített egyeztetési eljárás keretében kerül sor.

Tájékoztatom, hogy a Korm. rendelet 41. § (3) bekezdése alapján a véleményezési szakaszban a véleményezők a kézhezvételtől számított 15 napon belül adhatnak írásos véleményt a Korm. rendelet 38. § (4)-(5) bekezdésében foglaltak szerint.

A Korm. rendelet 34. § (2)  bekezdés a) pontja alapján azt az érdekeltet, aki az eljárás során az eljárási szabályokban meghatározott határidőn belül nem adott – államigazgatási szerv esetében jogszabályon alapuló – véleményt, az adott eljárási szakaszban kifogást nem emelő véleményezőnek kell tekinteni.

Fiskál János polgármester

Elérési út: http://epleny.hu/rendeletek  alatt a keresőben válassza az "egyéb dokumentum"-ot, majd a keresés gomb megnyomása után a "HÉSZ módosítás egyszerűsített egyeztetési eljárás" cím alatt letölthetőek a további kapcsolódó dokumentumok is.