SZÁLLÁS

Eplényi Napköziotthonos Óvoda beíratási időpontja

2014-02-05

HIRDETMÉNY

ÓVODAI BEÍRATÁS

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete értesíti azokat a szülőket, akiknek gyermeke a harmadik életévét 2014. augusztus 31-ig betölti, valamint a 2014/15. nevelési év során betölti a 3. életévét (az utóbbiak előjegyzésben kerülnek) hogy a fenntartásában működő Eplényi Napköziotthonos Óvodában:

 1. A 2014/2015. nevelési évre az óvodai beíratás időpontja:

2014. május 14-én és 15-én (szerda, csütörtök) 800-1700 óra

 1. A beíratás helye: Eplényi Napköziotthonos Óvoda,

                            8413 Eplény Veszprémi u. 62.

 1. Az óvoda felvételi körzete: Eplény község közigazgatási területe. (Betöltetlen óvodai férőhelyek erejéig a környező települések közigazgatási területe.)
 1. A beíratáshoz szükséges dokumentumok:
  • a gyermek nevére kiállított személyi azonosító,
  • a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
  • a szülő (törvényes képviselő) nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány.
 1. Az óvoda az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek közül a beszédfogyatékos gyermekek óvodai ellátását biztosítja.
 2. Az értesítést a felvételi eljárás eredményéről az óvodavezető 2014. május 30-ig írásban megküldi a szülőnek, illetve a törvényes képviselőnek.
 3. A szülő a döntés kézhezvételtől számított tizenöt napon belül jogorvoslati kérelemmel fordulhat Veszprém Megyei Jogú Város, Eplény Községi Önkormányzat, Hidegkút Község Önkormányzata, Tótvázsony Község Önkormányzata Jegyzőjéhez. A kérelmet írásban, az óvoda vezetőjénél kell benyújtani. A jegyző a másodfokú eljárás során a kérelmet elutasíthatja, a döntést megváltoztathatja, vagy megsemmisítheti, és a nevelési intézményt új döntés meghozatalára utasíthatja.
 4. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 24. § (3) bekezdése alapján a gyermek abban az évben, amelyben az ötödik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni!
 5. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja alapján az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el.

A letöltéshez kattints ide!