SZÁLLÁS

Képviselő-testületi ülés

2013-03-24

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

2013. március 27-én (szerda) 17,30 órakor nyilvános ülést tart a Közösségi Házban

NAPIREND ELŐTT:

  • Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

NAPIRENDI JAVASLAT:

1.    Az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 6/2012.(II.17.) önkormányzati rendelet módosítása

      Előadó: Fiskál János polgármester

2.    Eplény Napköziotthonos Óvoda intézményben az óvodai beiratkozás idejének a meghatározása

      Előadó: Fiskál János polgármester

3.   

A.)  Közbeszerzési szabályzat módosítása

B.)  Eplény Községi Önkormányzat 2013. évi közbeszerzési terve

       Előadó: Fiskál János polgármester

4.    Javaslat közérdekű önkéntes tevékenység fogadó szervezetként történő bejelentéséről

      Előadó: Fiskál János polgármester

5.    „Eplény, Napköziotthonos Óvoda élelmiszer és tisztítószer beszerzésére” vonatkozó előzetes döntés

       Előadó: Fiskál János polgármester

6.    Haszonbérleti szerződések módosítása

       Előadó: Fiskál János polgármester

7.    Eplény 0216/4 helyrajzi számon, b) alrészleten lévő, „kivett sporttelep” megnevezésű, állami tulajdonú ingatlanrész ingyenes önkormányzati tulajdonba adásának kezdeményezése

       Előadó: Fiskál János polgármester

8.    Külterületi ingatlanok elbirtoklására vonatkozó döntés meghozatala

       Előadó: Fiskál János polgármester

9.    Beszámoló a Zirc-Eplény Körjegyzői Hivatal 2012. évi tevékenységéről

       Előadó: Sümegi Attila Zirc Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője

10.  Egyebek