SZÁLLÁS

Képviselő-testületi ülés

2014-02-17

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

2014. február 26-án (szerda) 17,30 órakor nyilvános ülést tart a Közösségi Házban

NAPIREND ELŐTT:

 • Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

NAPIRENDI JAVASLAT:

 1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 9/2010. (V. 27.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Fiskál János polgármester

 1. A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és szociális ellátásokról szóló 18/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Fiskál János polgármester

 1. Helyi civil szervezeteknek, alapítványoknak, egyesületeknek, egyházaknak nyújtható önkormányzati támogatásokról szóló rendelet megalkotása

Előadó: Fiskál János polgármester

 1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. évi költségvetésről szóló 3/2013. (II. 22.) önkormányzati rendeletének a módosítása

Előadó: Fiskál János polgármester

 1. Eplény Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelete és döntés az Önkormányzat likvid hitelfelvételéről

Előadó: Fiskál János polgármester

 1. A)  Eplény község helyi építési szabályzatáról szóló 13/2004. (XI. 11.) önkormányzati rendeletének és szabályozási tervének részleges módosítása

B)  Eplény Helyi Építési Szabályzatáról szóló 13/2004. (XI. 11.) önkormányzati rendelet és szabályozási terv módosításának kezdeményezése

Előadó: Fiskál János polgármester

 1. Helyi Választási Bizottság póttagjának a megválasztása és eskütétele

Előadó: dr. Mohos Gábor jegyző

 1. Hozzájárulás a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásához

Előadó: Fiskál János polgármester

 1. Hozzájárulás a Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásához

Előadó: Fiskál János polgármester

 1. A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítása

Előadó: Fiskál János polgármester

 1. Gyulaffy László Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 2013/14. tanév I. félévi tájékoztatója

Előadó: Mágedliné Kiss Eleonóra iskolaigazgató

 1. Egyebek