SZÁLLÁS

Képviselő-testületi ülés

2014-03-20

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

2014. március 26-án (szerda) 17,30 órakor nyilvános ülést tart a Közösségi Házban

NAPIREND ELŐTT:

  • Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

NAPIRENDI JAVASLAT:

  1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a településképi véleményezési, bejelentési és kötelezési eljárásról szóló rendelettervezet előzetes véleményezése

Előadó: Fiskál János polgármester

  1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a községi címer alkotásáról szóló 10/1997. (XI. 27.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata

Előadó: Fiskál János polgármester

  1. Hozzájárulás a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásához        

Előadó: Fiskál János polgármester

  1. Eplény Községi Önkormányzat 2014. évi közbeszerzési terve

Előadó: Fiskál János polgármester

  1. Eplényi Napköziotthonos Óvoda élelmiszer és tisztítószer beszerzésére vonatkozó ajánlattételi eljárás előkészítése

Előadó: Klausz Éva vezető óvónő

  1. Egyebek