SZÁLLÁS

FELHÍVÁS LOMTALANÍTÁSRA!

2014-03-26

Ezúton tájékoztatom a tisztelt Állampolgárainkat, hogy 2014. április 1-én (kedden) és április 2-án (szerdán) az ingatlanok előtt, a közterületen el lehet helyezni a feleslegessé vált lomokat. A lomokat úgy kell elhelyezni, hogy az a közlekedést ne akadályozza, a szétszóródás ellen pedig biztosítva legyen.

Lomként kihelyezhető a korábbi évekhez hasonlóan, az ingatlanon nem rendszeresen képződő, a szolgáltató által az adott területre rendszeresített gyűjtőedényben el nem helyezhető, nagyobb méretű hulladék: fém-, papír-, üveg- és rongy hulladék stb.

A kihelyezett lomok méretének, csomagolásának, kötegelésének olyan méretűnek kell lennie, hogy azt két ember a teherautóra kényelmesen fel tudja tenni.

Nem helyezhető ki lomként: ipari, mezőgazdasági tevékenység következtében keletkezett hulladék,  építési törmelék, naponta keletkezett háztartási hulladék, veszélyes hulladék, kerti hulladék, valamint gumiabroncs.

(Veszélyes hulladékok: elektronikai hulladék, hűtőszekrény, TV, autóroncs, akkumulátor, szárazelem, fáradt olaj, festék, hígító maradék, gyógyszer, vegyszer, fénycső stb.).

Ezen hulladékok egy részének begyűjtésére egy későbbi időpontban kerül sor.

Lomokat a fenti időpontoktól eltérően és módon tilos kihelyezni!

A kihelyezett lomnak a közterületen való szabályszerű tárolásáért, az elszállítás időpontjáig, 2014. április 3-a, csütörtökig, az ingatlan tulajdonosa a felelős!  

A szabályok megszegése esetén bírság szabható ki.

Tájékoztatom továbbá, hogy a lomok begyűjtésére és elszállítására kizárólag a Veszprémi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. jogosult.

Kérem, hogy az engedély nélküli „lomizást”, a lehetőségeikhez mérten, szíveskedjenek megakadályozni. Ha szabályszegést észlelnek, kérem, haladéktalanul jelezzék felém vagy a Jegyző felé a +36 (88) 401-104 (a nap 24 órájában hívható) zöldszámon.

Erre az időszakra megerősített rendőri és közterület felügyeletet fogunk kérni.

F. J.