SZÁLLÁS

Képviselő-testületi ülés

2014-04-16

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

2014. április 30-án (szerda) 17,30 órakor nyilvános ülést tart a Közösségi Házban

NAPIREND ELŐTT:

 • Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

NAPIRENDI JAVASLAT:

 1. Eplény Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló rendelet megalkotása

Előadó: Fiskál János polgármester

 1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. évi költségvetésről szóló 8/2014. (II. 27.) önkormányzati rendeletének módosítása, valamint a követelésen alapított jelzálogszerződésről és annak Hitelbiztosítéki nyilvántartásba vételéről döntés

Előadó: Fiskál János polgármester

 1.  Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az Eplény község parkolási rendjéről szóló 8/2009. (VI. 25.) önkormányzati rendeletének hatályon kívül helyezése

Előadó: Fiskál János polgármester

 1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzati rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről szóló 5/2012. (I. 27.) önkormányzati rendeletének hatályon kívül helyezése

Előadó: Fiskál János polgármester

 1. Átfogó értékelés az önkormányzat 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásról

Előadó: Fiskál János polgármester

 1. Eplény, Napköziotthonos Óvoda élelmiszer és tisztítószer beszerzésére vonatkozó ajánlattételi eljárás eredményéről beszámoló

Előadó: Klausz Éva vezető óvónő

 1. Eplény Községi Önkormányzat 2013. évi összefoglaló ellenőrzési jelentése

Előadó: Fiskál János polgármester

 1. Az alapellátási központi háziorvosi ügyelet ellátására kötött feladatátvállalási szerződés módosítása

Előadó: Fiskál János polgármester

 1. Németh Ferenc eplényi lakosnak a 86 hrsz-ú önkormányzati ingatlan tulajdonjogát érintő panasza

Előadó: Fiskál János polgármester

 1. Településközpont vegyes övezetben lévő ingatlan értékesítése

Előadó: Fiskál János polgármester

 1. Mangánércbányászat emlékére emléktábla elhelyezése

Előadó: Fiskál János polgármester

 1. Egyebek