SZÁLLÁS

Képviselő-testületi ülés

2014-05-12

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

2014. május 14-én (szerdán) 17,30 órakor nyilvános rendkívüli ülést tart a Közösségi Házban

NAPIRENDI JAVASLAT:

  1. Eplény Község településrendezési eszközeinek részleges módosításával kapcsolatos vélemények ismertetése és elfogadása

Előadó: Fiskál János polgármester

  1. Hozzájárulás a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásához

Előadó: Fiskál János polgármester

  1. Hozzájárulás a Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásához

Előadó: Fiskál János polgármester