SZÁLLÁS

Képviselő-testületi ülés

2014-05-20

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

2014. május 28-án (szerda) 17,30 órakor nyilvános ülést tart a Közösségi Házban

NAPIREND ELŐTT:

  • Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

NAPIRENDI JAVASLAT:

  1. Eplény Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 8/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Fiskál János polgármester

  1.       

A)   Településszerkezeti terv módosítása

B)   Eplény helyi építési szabályzatáról szóló 13/2004. (XI. 11.) önkormányzati rendelet módosítása

     Előadó: Fiskál János polgármester

  1. XIII. Eplényi Vigasságok előkészítése

Előadó: Fiskál János polgármester

  1. Beszámoló a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulás 2013. évi tevékenységéről

 Előadó: Fiskál János polgármester

  1. Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2013. évi tevékenységéről

Előadó: Fiskál János polgármester

  1. Beszámoló a központi orvosi ügyelet 2013. évi működési tapasztalatairól

   Előadó: Fiskál János polgármester

  1. Beszámoló a háziorvosi ellátás tapasztalatairól (szóbeli)

 Előadó: dr. Kovács Hajnalka háziorvos

  1. Egyebek