SZÁLLÁS

Befejeződött a temető és a ravatalozó bővítése, felújítása

2014-05-20

LEADER támogatással újabb fejlesztés valósult meg Eplényben

Az EMVA falumegújításra- és fejlesztésre LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatásokról szóló 102/2012. (X. 1.) VM rendelet szerint – „Eplényi temető és ravatalozó felújítása, bővítése” projektcímmel – pályázatot nyújtott be az önkormányzat az eplényi köztemetőben található ravatalozó és kerítés felújítására, bővítésére, valamint térburkolt út kialakítására.

A beruházásra elnyert, 100 %-os nettófinanszírozású támogatás 20 967 322,- Ft volt, a projekt összértéke pedig 26,7 millió Ft.

A közbeszerzési eljárást követően a nyertes "Ati-Bau 8414" Kft. a tényleges kivitelezési munkákat 2013. szeptember 25-én kezdte meg, és a tervezett 2014. május 15-ei határidő előtt befejezte. A fejlesztés keretében teljesen megújult a ravatalozó, a külső- és belső felújítás során a lapos tetőt egy környezetbe illeszkedő tetőszerkezet váltotta fel, és az épület körül urnafülkék kerültek elhelyezésre. A duplájára bővített temető új kerítés kapott. A temetőn belül pedig több mint 400 négyzetméter térburkolt út lett kialakítva, és a villany is bevezetésre került.

 

Általános tájékoztató

A temetőhasználatát és a temetkezési tevékenység helyi szabályait Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2/2014. (I. 31.) önkormányzati rendelettel módosított 15/2013. (XII. 2.) önkormányzati rendelete szabályozza.

A rendelet alapján a temetőben mindenki a hely csendjének és a kegyeletnek megfelelő magaviseletet tartozik tanúsítani.

A temetőben tilos járművel közlekedni, kivéve a mozgáskorlátozott és a mozgásában korlátozott személy járművét vagy a mozgáskorlátozottat, mozgásában korlátozott személyt szállító járművet.

A sírhelyek gondozásával kapcsolatban keletkező szemetet, hulladékot a sírok között tárolni tilos. A szemetet az erre kijelölt helyen elhelyezett tárolóedényben kell gyűjteni.

A temetőben gyertya vagy mécses gyújtása esetén a tűzveszély elkerülése érdekében szükséges intézkedéseket annak kell megtennie, aki a gyertyát vagy mécsest gyújtotta.

A temetőben végzendő minden munkához, tevékenységhez, szolgáltatáshoz – kivéve a hozzátartozók részéről történő sírgondozást, a temetési hely növénnyel való beültetését és díszítését – a temető üzemeltetőjének (az önkormányzatnak) hozzájárulását előzetesen be kell szerezni.

A temetőben munkát végezni – a sírgondozást kivéve – csak hétköznapokon 7 és 18 óra között lehet. Gépjárművel való behajtás előzetes bejelentés alapján történhet.

A munkavégzés során a szomszédos temetési hely nem sérülhet, gondoskodni kell arról, hogy eredeti állapota ne változzon. A munka ideje alatt a temetési helyek látogatását nem lehet akadályozni.

Fát, cserjét a köztemető területén magánszemély nem ültethet. Ez alól kivételt képez a sírra vagy attól max. 30 cm távolságra ültetett örökzöld, amely teljes kifejlettségében nem magasabb 1,5 méternél és átmérője nem több 0,6 méternél. A nem kezelt, gondozatlan vagy engedély nélkül ültetett ültetvényeket a temető fenntartója (üzemeltetője) jogosult eltávolíttatni.

Temetési hely előre megváltására a megváltási díj kifizetésével van lehetőség.

Nem kell megváltási díjat fizetni, amennyiben a temetkezési helyre (sírhely, sírbolthely, urnasírhely, urnafülke, urnasírbolt) olyan elhunytat temetnek, akinek az utolsó bejelentett lakóhelye Eplény községben volt, vagy az eltemettető bejelentett eplényi lakhellyel rendelkezik.

A rendelet tejes szövege a község honlapjáról innen letölthető.

F. J.