SZÁLLÁS

Képviselő-testületi ülés

2014-06-12

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

2014. június 25-én (szerda) 17,30 órakor nyilvános ülést tart a Közösségi Házban

NAPIREND ELŐTT:

 • Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

NAPIRENDI JAVASLAT:

 1. Eplény Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 8/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Fiskál János polgármester

 1. A környezetvédelemről szóló önkormányzati rendelet megalkotása

 Előadó: Fiskál János polgármester

 1. A közterületek használatáról szóló 12/2013. (X. 31.) önkormányzati rendelet módosítása

 Előadó: Fiskál János polgármester

 1. A köztisztaság fenntartásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Előadó: Fiskál János polgármester

 1. A közösségi együttélés alapvető szabályainak elmulasztásáról szóló rendelet megalkotása

Előadó: Fiskál János polgármester

 1. Eplény Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (IX. 12.) önkormányzati rendelet és az Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 9/2012.(IV. 27.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Fiskál János polgármester

 1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. II. félévi munkaterve

Előadó: Fiskál János polgármester

 1. Előzetes döntés a TIOP-3.4.1.B-11/1-2012-0005 azonosítószámú, „A gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztése Veszprémben” című projekt Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás részére történő átadásáról

Előadó: Fiskál János polgármester

 1. Döntés az „Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban” című és „KEOP-2014-4.10.0/F” kódjelű pályázaton való részvételről

Előadó: Fiskál János polgármester

 1. Veszprém Megyei Kormányhivatal Főigazgatójának javaslata önkormányzati rendeletek hatályba lépése időpontjának meghatározására

Előadó: Fiskál János polgármester

 1. Beszámoló az Eplényi Napköziotthonos Óvoda 2013/2014. tanévben végzett munkájáról

Előadó: Klausz Éva vezető óvónő

 1. Tájékoztató az EU-s támogatással megvalósuló projektek végrehajtásáról

Előadó: Fiskál János polgármester

 1. Gyulaffy László Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 2013/14. tanévének II. félévi tájékoztatója

Előadó: Mágedliné Kiss Eleonóra igazgató

 1. Egyebek