SZÁLLÁS

Képviselő-testületi ülés

2014-08-18

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

2014. augusztus 19-én (kedd) 17,30 órakor nyilvános ülést tart a Közösségi Házban

NAPIRENDI JAVASLAT:

  1.      Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása

 Előadó: dr. Mohos Gábor jegyző

  1.       

A/ Döntés a KEOP-2014-4.10.0/F pályázattal kapcsolatos közbeszerzési eljárás lefolytatásáról

B/ Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2013. (III. 28.) számú határozatával jóváhagyott Közbeszerzési Szabályzatának a módosítása

Előadó: Fiskál János polgármester

  1.     Döntés a 2014. évi beiskolázási támogatásokról

Előadó: Fiskál János polgármester

  1.     Döntés a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 1675674653 és 1675674396 iratazonosító számú határozatainak a       megfellebbezéséről

Előadó: Fiskál János polgármester

  1.  A víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében, az üzemeltetett víziközművekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervek jóváhagyása

Előadó: Fiskál János polgármester

  1.        Egyebek