SZÁLLÁS

Tájékoztató beiskolázási támogatás igényléséről

2014-08-21

Ezúton tájékoztatom a tisztelt Szülőket és Tanulókat, hogy a 2014. évi beiskolázási támogatásokról a képviselő-testület az alábbi döntést hozta:

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

65/2014. (VIII. 19.) határozata

a 2014. évi beiskolázási támogatásokról

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Döntés a 2014. évi beiskolázási támogatásokról” című előterjesztést és a következő döntést hozta:

  1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – a már legalább 2014. június 1-jétől állandó eplényi lakóhellyel rendelkező és nappali tagozatos – általános iskolai tanulók részére (legfeljebb 16 éves korig) 6000,- Ft/tanuló, a középfokú intézmény nappali tagozatán tanulók részére (az első szakma, vagy érettségi megszerzéséhez, legfeljebb 20 éves korig) 8000,- Ft/tanuló, a felsőfokú intézmény nappali tagozatán tanulók részére (az első diploma, illetve mesterképzés megszerzéséhez, legfeljebb 26 éves korig) 10 000,- Ft/tanuló beiskolázási támogatást biztosít iskolai Erzsébet-utalvány formájában.
  1. A tanulók, illetve a gondviselőjüknek formanyomtatványon 2014. szeptember 5-ig az igénybejelentést, a támogatás átvételekor pedig az iskolalátogatási igazolás egy eredeti példányát be kell nyújtaniuk a polgármesterhez.
  1. A beiskolázási támogatást legkésőbb 2014. szeptember 19-ig lehet átvenni. A határidőben történő igénybejelentés és az iskolai Erzsébet-utalvány átvételének az elmulasztása jogvesztő, ezért azok a támogatási igény elévülését vonják maguk után.
  1. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntést a helyben szokásos módon tegye közzé és az igénybejelentő formanyomtatványt állítsa össze.

A határozatban foglaltak végrehajtásaként, az iskolai Erzsébet-utalványok igényléséhez, illetve megrendeléséhez a hátoldalon található igénybejelentő nyomtatványt kell kitöltve leadni a Könyvtárban, legkésőbb 2014. szeptember 5-ig, a nyitvatartási időben (hétfőtől – péntekig, 10-18 óra között).

Az iskolai Erzsébet-utalványok megérkezését követően értesítést küldünk az igénylő részére az átvétel kezdőidőpontjára vonatkozóan, amelyeket szintén a Könyvtárban lehet majd átvenni, legkésőbb 2014. szeptember 19-ig.

A hátoldalon található nyomtatvány, ha szükséges fénymásolható, de a Könyvtárban vagy a polgármesteri fogadóórákon is kérhető, továbbá a www.epleny.hu honlapról letölthető!

Eplény, 2014. augusztus 21. 

                                                                             

                                                                                              Fiskál János polgármester s.k.

A beiskolázási nyomtatvány innen letölthető!