SZÁLLÁS

Képviselő-testületi ülés

2014-09-02

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

2014. szeptember 10-én (szerda) 17,30 órakor nyilvános ülést tart a Közösségi Házban

NAPIREND ELŐTT:

  • Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

NAPIRENDI JAVASLAT:

  1. Eplény Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 8/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Fiskál János polgármester

  1. A közterületek elnevezéséről és a házszámozásról szóló rendelet megalkotása

Előadó: Fiskál János polgármester

  1. Tájékoztató az önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről

Előadó: Fiskál János polgármester

  1. Az Önkormányzat fenntartásában működő Eplényi Napköziotthonos Óvoda 2014/2015. nevelési évre vonatkozó munkatervtervezetének véleményezése

Előadó: Fiskál János polgármester

  1. A letelepedést szolgáló lakáscélú építési telkek értékesítésének előmozdítása

Előadó: Fiskál János polgármester

  1. Tájékoztató a Kormányhivatal által tett törvényességi felhívásról

Előadó: Fiskál János polgármester

  1. Egyebek