SZÁLLÁS

Képviselő-testületi ülés

2014-12-11

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

2014. december 17-én (szerda) 17,30 órakor nyilvános ülést tart a Közösségi Házban

NAPIREND ELŐTT:

 • Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

NAPIRENDI JAVASLAT:

 1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása 

Előadó: Fiskál János polgármester

 1. Az Eplényi Napköziotthonos Óvodában alkalmazandó gyermekétkeztetési térítési díjról és az óvodai ellátás díjáról szóló 1/2014. (I. 31.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Fiskál János polgármester

 1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. I. félévi munkaterve

Előadó: Fiskál János polgármester

 1.         

      A) Eplény Község Önkormányzat 2015-2018. évekre vonatkozó stratégiai        ellenőrzési tervének jóváhagyása

      B) Eplény Község Önkormányzat 2015. évi ellenőrzési tervének jóváhagyása

              Előadó: Fiskál János polgármester

                             dr. Mohos Gábor jegyző

 1. Az Eplényi Gyermekekért Alapítvány Alapító Okiratának módosítása

Előadó: Fiskál János polgármester

 1. Eplény község vízkárelhárítási tervének elfogadása

Előadó: Fiskál János polgármester

 1. A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítása

Előadó: Fiskál János polgármester

 1. Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Társulás társulási megállapodás módosítása

Előadó: Fiskál János polgármester

 1. Eplény Községi Önkormányzat 2015. évi Cafetéria szabályzatának elfogadása

Előadó: Fiskál János polgármester

 1. Eplény község közbiztonsági koncepciójának az elfogadása

Előadó: Fiskál János polgármester

 1. Beszámoló a közös önkormányzati hivatal 2014. évi tevékenységéről

Előadó: dr. Mohos Gábor jegyző

 1. Tájékoztató az Eplény Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetési koncepciójáról a 2014. évi várható teljesítési adatok tükrében

Előadó: Fiskál János polgármester

 1. Egyebek