SZÁLLÁS

Képviselő-testületi ülés

2015-01-21

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

2015. január 28-án (szerda) 17,30 órakor nyilvános ülést tart az IKSZT-teremben

NAPIREND ELŐTT:

  • Tájékoztató a képviselő-testület tagjainak a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítéséről és a köztartozásmentes adózói adatbázisba történő felvételéről (szóbeli)

Előadó: Fiskál József Vagyonellenőrző Bizottság elnöke

  • Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: Fiskál János polgármester

NAPIRENDI JAVASLAT:

  1.  

A)  Eplény község ivóvízellátó víziközmű-rendszerének a vagyonértékelése

B)  Eplény község szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszerének a vagyonértékelése

Előadó: Fiskál János polgármester

  1. Döntés Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában működő Eplényi Napköziotthonos Óvoda nyári nyitvatartási rendjéről, és a 2015/2016-ös nevelési évben indítható csoportok számáról

Előadó: Fiskál János polgármester

  1. Beszámoló Eplény SE 2014. évi tevékenységéről

Előadó: Fiskál János polgármester

              Matula Mihály SE elnök

  1. Beszámoló a Fortuna Színjátszó Egyesület 2014. évi tevékenységéről

Előadó: Fiskál János polgármester

             Takács Tímea egyesület elnöke

  1. Beszámoló az „Eplényi Gyermekekért Alapítvány” 2014. évi tevékenységéről

Előadó: Fiskál János polgármester

            Dreissiger Gáborné kuratórium elnöke

  1. Beszámoló az IKSZT 2014. évi tevékenységéről

Előadó: Fiskál János polgármester

            Takács Tímea IKSZT programszervező

  1. Tájékoztató az Eplényi Komédiás Egylet 2014. évi tevékenységéről

Előadó: Fiskál János polgármester

             Pisztel Miklós egyesület elnöke

  1.  Egyebek