SZÁLLÁS

Képviselő-testületi ülés

2015-02-13

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

2015. február 25-én (szerda) 17,30 órakor nyilvános ülést tart a Közösségi Házban

NAPIREND ELŐTT:

  • Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: Fiskál János polgármester

NAPIRENDI JAVASLAT:

  1.  

A)  A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól szóló rendelet megalkotása

B)  A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés

Előadó: Fiskál János polgármester

             dr. Mohos Gábor jegyző

  1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. évi költségvetéséről szóló 8/2014. (II. 27.) önkormányzati rendeletének a módosítása

Előadó: Fiskál János polgármester

  1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Előadó: Fiskál János polgármester

  1. A települési támogatás keretében nyújtott szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Előadó: Fiskál János polgármester

  1.  

A)  Eplény község ivóvízellátó víziközmű-rendszerének Gördülő Fejlesztési Terv készítése

B)  Eplény község szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszerének Gördülő Fejlesztési Terv készítése

      Előadó: Fiskál János polgármester

  1. A 2015/2016-os nevelési év óvodai beíratási időpontjának meghatározása

Előadó: Fiskál János polgármester

  1. A polgármester 2015. évi szabadság ütemezésének jóváhagyása

Előadó: Fiskál János polgármester

  1. Gyulaffy László Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 2014/2015. tanév I. félévi tájékoztatója

Előadó: Mágedliné Kiss Eleonóra iskolaigazgató

  1.  Egyebek