SZÁLLÁS

A 2015/2016. nevelési évre az óvodai beíratás

2015-03-18

Ide kattintva letölthető!

HIRDETMÉNY

ÓVODAI BEÍRATÁS

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete értesíti azokat a szülőket, akiknek gyermeke a harmadik életévét 2015. augusztus 31-ig betölti, valamint a 2015/16. nevelési év során betölti a 3. életévét (az utóbbiak előjegyzésben kerülnek) hogy a fenntartásában működő Eplényi Napköziotthonos Óvodában:

 1. A 2015/2016. nevelési évre az óvodai beíratás időpontja:

2015. május 6-án és 7-én (szerda, csütörtök) 800-1700 óra

 1. A beíratás helye: Eplényi Napköziotthonos Óvoda,

                                   8413 Eplény Veszprémi u. 62.

 1. Az óvoda felvételi körzete: Eplény község közigazgatási területe. (Betöltetlen óvodai férőhelyek erejéig a környező települések közigazgatási területe.)
 1. A beíratáshoz szükséges dokumentumok:
  • a gyermek nevére kiállított személyi azonosító,
  • a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
  • a szülő (törvényes képviselő) nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány.
 1. Az óvoda az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek közül a beszédfogyatékos gyermekek óvodai ellátását biztosítja.
 1. Az értesítést a felvételi eljárás eredményéről az óvodavezető 2015. május 28-ig írásban megküldi a szülőnek, illetve a törvényes képviselőnek.
 1. A szülő a döntés kézhezvételtől számított tizenöt napon belül jogorvoslati kérelemmel fordulhat Veszprém Megyei Jogú Város és Eplény Községi Önkormányzat Jegyzőjéhez. A kérelmet írásban, az óvoda vezetőjénél kell benyújtani. A jegyző a másodfokú eljárás során a kérelmet elutasíthatja, a döntést megváltoztathatja, vagy megsemmisítheti, és a nevelési intézményt új döntés meghozatalára utasíthatja.
 1. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 24. § (3) bekezdése alapján a gyermek abban az évben, amelyben az ötödik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni!
 1. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja alapján az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el.