SZÁLLÁS

Képviselő-testületi ülés

2015-04-16

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

2015. április 25-én (szerda) 17,30 órakor nyilvános ülést tart a Közösségi Házban

NAPIREND ELŐTT:

 • Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: Fiskál János polgármester

NAPIRENDI JAVASLAT:

 1. Beszámoló a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról és a 2014. évi zárszámadásról szóló rendelet megalkotása

Előadó: Fiskál János polgármester

 1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Fiskál János polgármester

 1. Eplény Községi Önkormányzat 2014. évi összefoglaló ellenőrzési jelentése

Előadó: Fiskál János polgármester

             dr. Mohos Gábor jegyző

 1. Eplény község közbiztonsági és bűnmegelőzési koncepciójának az elfogadása

Előadó: Fiskál János polgármester

 1. XIV. Eplényi Vigasságok előkészítése

Előadó: Fiskál János polgármester

 1.  

A) Döntés 2015-ben induló pályázatokon való részvételről

B) Döntés az Eplényi Falugondnoki Szolgálat programjának elindításához, végrehajtásához szükséges kisbusz pályázati úton történő beszerzéséről

Előadó: Fiskál János polgármester

 1. Döntés önkormányzati ingatlanok bérleményként történő hasznosításáról

Előadó: Fiskál János polgármester

 1. Döntés az Eplény 502/20 helyrajzi számú ingatlan, közös megegyezéssel történő, eredeti állapotának helyreállításáról

Előadó: Fiskál János polgármester

 1. Tájékoztató az „Eplény, Napköziotthonos Óvoda élelmiszer és tisztítószer beszerzésére” vonatkozó ajánlattételi eljárás eredményéről

Előadó: Klausz Éva vezető óvónő

 1. Egyebek