SZÁLLÁS

Pályázati felhívás Borház bérlésére

2015-05-05

A pályázati felhívás innen letölthető!

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, 39/2015. (IV. 29.) határozata alapján, az alábbi nyilvános pályázati felhívást teszi közzé, a helyben szokásos módon:

 1. A kiíró megnevezése, székhelye:

Eplény Községi Önkormányzat 8413 Eplény, Veszprémi utca 64.

 1. Meghirdetett vagyontárgy leírása:

Eplény, Veszprémi utca 64. (Eplény 96 hrsz.) alatt található 135 m2 térmértékű pincerész (Borház, pult, raktár és kazán), valamint a Borházhoz tartozó 22 m2, de az emeleti részen található női-, férfi és személyzeti vizesblokk, a feljáróval és előtérrel együtt kerül meghirdetésre.

Az épület 1749-ben épült és 1999-ben lett felújítva. A helyiségek központi gázfűtésesek, és az épületrész önálló gáz- és villanymérővel rendelkezik. A vízrendszer pedig almérővel ellátott.

Az épület téglából készült, a Borház boltíves kialakítású. A berendezés tárgyak közé tartoznak az újszerű állapotban lévő tölgyfából készült, a hely szellemiségéhez, stílusához illeszkedő asztalok és padok. A helyiségben van egy ipari méretű, üvegfalú látványhűtő borok tárolására kialakított tölgyfa polcokkal.

A minimálisan elvárt bérleti díj: 40 000,- Ft/hó +áfa, azaz Negyvenezer forint/hó +áfa, plusz a rezsi.

 1. A pályázat célja, módja és típusa:

A 2. pontban körülírt vagyontárgy bérleményként történő, turisztikai vagy vendéglátó célú hasznosítása, nyilvános pályázat útján.

 1. A pályázat elbírálása során a pályázatok rangsorolásakor alkalmazandó értékelési szempontok:

A 3. pontban meghatározott célnak megfelelő tevékenységre a megajánlott legmagasabb bérleti díj, plusz a rezsi.          

 1. A megkötendő szerződés típusa, az értékesítésre vonatkozó fontosabb feltételek, a fizetés módja, biztosítékára vonatkozó előírások:

Az ingatlanra vonatkozóan megkötött, legfeljebb 5 évre szóló, határozott idejű, bérleti szerződés. A bérleti díj fizetése tárgyhót megelőzően történik. A szerződéssel járó költségek a pályázót terhelik.

 1. Birtokba bocsátás:       

A szerződés aláírásával, illetve az első bérleti díj kifizetésével egyidejűleg.

 1. A pályázati ajánlatok benyújtásának helye/címe:

       Eplény Községi Önkormányzat

       8413 Eplény, Veszprémi utca 64.

 1. A pályázati ajánlatok benyújtásának módja:

A pályázatot magyar nyelven, oldalanként folyamatos számozással ellátva, a pályázó által minden oldalon aláírva, 1 (egy) db eredeti példányban, papíralapon, lezárt borítékban, személyesen minden csütörtökön 13.00 – 16.00 óráig vagy postai úton, tértivevényesen lehet benyújtani.

A pályázatban meg kell adni: 

– a pályázó nevét,

– a címét és a levelezési címét, ha eltér a címtől,

– a születési adatokat (hely és idő, anyja neve), illetve cégjegyzékszámot,

– az adószámát,

– a bérleti díjra, a tevékenységre és annak bérleti időtartamára vonatkozó ajánlatot,

– telefonszámot, e-mail címet (ezek nem kötelezőek)

– minden olyan egyéb közölni való, vagy dokumentum, amelyet a pályázó, a pályázat elbírálása szempontjából, fontosnak tart.

Zárt boríték, ill. csomag

      felül: ajánlat adó neve és címe

      középen: „Eplény Borház bérleményre pályázat”        

      „Az ajánlattételi határidőig felbontani tilos!” feliratokkal

 

A határidőre történő beérkezés kizárólag az ajánlattevő felelőssége. A postai kézbesítés esetleges késedelme az eredményhirdetést nem akadályozza, erre vonatkozó utólagos igazolásnak helye nincsen.

 

 1. A pályázati ajánlatok benyújtásának (beérkezésének) határideje:

2015. május 21., 16:00 óra

A pályázóknak a pályázatukkal kapcsolatban felmerült költségeit és kiadásait maguknak kell viselnie, azok megtérítését semmilyen jogcímen nem követelhetik az önkormányzattól.

A pályázókat az értékelés eredményéről írásban értesítjük.

 1.  Az ajánlati kötöttség időtartama:

Az ajánlati kötöttség a pályázat beérkezését követő 30 napon belüli szerződéskötési kötelezettségig tart.    

 1.  A pályázat felbontásának helye, ideje:

     Eplény Községi Önkormányzat

       8413 Eplény, Veszprémi utca 64. 

a pályázatok(ok) felbontásának ideje:

2015. május 21., 16:00 óra

 1.  Hiánypótlás:

 nem releváns

 1.  A pályázati ajánlatok elbírálási időpontja, a pályázók értesítésének módja:

A pályázatok elbírálása, a pályázatok beérkezését, felbontását és értékelését követően, a 2015. május 27-én, 17:30 órakor kezdődő képviselő-testületi ülésen történik. A pályázók értesítése a döntést követő 3 munkanapon belül írásban.

 1.  A kiíró azon jogának fenntartása, hogy a pályázatot – előre meghatározott okból és esetekben - eredménytelennek nyilvánítsa, vagy a nyertes ajánlattevő  visszalépése esetén a pályázat soron következő helyezettjével szerződést kössön:

A nyertes pályázó helyébe, a szerződéskötés meghiúsulása esetén, a soron következő pályázó lép, amennyiben a képviselő-testület az eredmény hirdetéskor sorrendet is meg állapít. Ez utóbbi esetben, a soron következő pályázónak, a nyertességére vonatkozó értesítés kézhezvételét követően, 15 napon belül, kell a szerződést megkötnie.

A képviselő-testület jogosult a pályázatot eredménytelennek is nyilvánítani.

 1.  A pályázati felhívás közzétételének a napja:

2015. május 5.

 

Eplény, 2015. május 5.

                                                                                                          Fiskál János

                                                                                                          polgármester