SZÁLLÁS

M E G H Í V Ó

2019-02-06

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 23/2017. (XII. 14.) önkormányzati rendelet módosításának véleményezéséről szóló 3/2019. (I. 30.) számú határozatában foglaltak végrehajtásaként, valamint a 43/2017. (IV. 19.) határozattal elfogadott, „Eplény község településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályai” szerint eljárva

2019. február 21. napján (csütörtök) 16.00 órakor

lakossági fórumot tartunk, melyre Önt ezúton tisztelettel meghívom.

A lakossági fórum helye: Eplény, Veszprémi utca 64., Közösségi Ház

A lakossági fórum tárgya: Munkaközi tájékoztatás a partnerek részére Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 23/2017. (XII. 14.) önkormányzati rendelete módosítása kapcsán, a 314/2012. Kormányrendelet 43/A. § (6) és (7) bekezdése alapján.

A partnerek részére a településkép védelméről szóló 23/2017. (XII. 14.) önkormányzati rendelet módosításának a tervezete a mai naptól elérhető és letölthető www.epleny.hu honlapról, valamint kinyomtatott példányban megtekinthető a könyvtárban, a nyitvatartási időben (hétfőtől-péntekig 10 - 18 óráig), valamint a polgármester fogadóóráin.

Dokumentumok innen is letölthetők:

ÖR. módosítás tervezet véelményezésre
1. melléklet
2. melléklet

A partner észrevételeket, javaslatokat a lakossági fórumon szóban, illetve a lakossági fórumtól számított 8 napon belül papír alapon, vagy elektronikusan tehet meg.

Írásos véleményt, javaslatot legkésőbb a lakossági fórum utáni 8. napig kell megküldeni az alábbi módokon:

  • papír alapon a partnerségi adatlapon az önkormányzat hivatalában, fogadóórákon vagy a könyvtárban nyitvatartási időben (hétköznap 10-18 óráig) személyes leadással,
  • levélben az önkormányzat címére (8413 Eplény, Veszprémi utca 64.) történő megküldéssel,
  • elektronikus levélben a epleny@invitel.hu e-mail címre történő megküldéssel
  • valamint az önkormányzat hivatali kapujára: HIVATALI KAPU rövid neve: EPLENY (KRID: 138977361).

Eplény, 2019. február 6.

                                                                                  Tisztelettel:

                                   

                                                                                                          Fiskál János s.k.