SZÁLLÁS

Óvodáztatási támogatás igénylése

2023-08-22

Óvodáztatási támogatás igénylése nyomtatvány .pdf fromátumban  vagy .doc formátumban innen letölthető!

Tájékoztató óvodáztatási támogatás igényléséről
 

Ezúton tájékoztatom a tisztelt Szülőket, hogy Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a települési támogatás keretében nyújtott szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 8/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete alapján lehet az óvodáztatási támogatási kérelmeket benyújtani:

10. § (1) Óvodáztatási támogatás jogcímén rendkívüli települési támogatásra jogosult az a gyermek, aki óvodai nevelésben vesz részt és ingyenes intézményi gyermekétkeztetésre jogosult.

(2) Az óvodáztatási támogatás összege nevelési évenként és gyermekenként 20 000 Ft.

(3) Az óvodáztatási támogatás iránti kérelmet minden év szeptember 30-ig kell benyújtani, kivéve, ha az óvodai nevelési jogviszony ezt követően jön létre. Ez utóbbi esetben a jogviszony létrejöttét követő 30 napon belül kell a kérelmet benyújtani.

(4) A kérelemhez csatolni kell a tárgyévi nevelési évre vonatkozóan az igazolást az óvodai nevelésben való részvételről

A támogatás iránti kérelmet a KÉRELEM ÓVODÁZTATÁSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNT nyomtatványon kell benyújtani minden év szeptember 30. napjáig.

A kérelmeket lehet adni a polgármesteri fogadóórákon (csütörtökönként 14-16 óráig), a könyvtárban (a nyitvatartási időben, hétköznap 10-18 óráig), illetve az önkormányzatnak címezve (Eplény Községi Önkormányzat 8413 Eplény, Veszprémi utca 64.) postai úton is fel lehet adni.

A hiánytalan kérelem alapján a támogatásról határozatot kap minden igénylő, határozat átvételét követően, a támogatást lakcímre vagy folyószámlára utalással teljesítjük.

A kérelem nyomtatvány átvehető az óvodában, a könyvtárban vagy letölthető a www.epleny.hu honlapról is.


Eplény, 2023. augusztus 22.

 

Tisztelettel: Fiskál János polgármester s.k.